Psychosociale begeleiding

Door moeilijke gebeurtenissen in iemands leven kunnen gevoelens ontstaan van onmacht, eenzaamheid, onzekerheid en angst. Bijvoorbeeld na een scheiding, na ontslag, bij huwelijksproblemen, na een jeugd met verwaarlozing of na een verslaving. In zo’n situatie is het fijn om een luisterend oor en een steun in de rug te hebben!

Onze vrijwillige medewerkers proberen mensen die vastlopen te helpen om veranderingen in hun leven aan te brengen. Wij helpen om duidelijk zicht te krijgen op de ervaren problemen en de manier waarop deze aangepakt kunnen worden. Als er professionele hulp nodig is, helpen wij om deze aan te vragen en blijven wij indien nodig ter ondersteuning betrokken.

Het doel van onze begeleiding is dat de hulpvrager merkt dat hij/zij weer beter in staat is om te functioneren in zijn of haar leef- en werkomgeving.  

Onze werkwijze is dat wij een tijdje met de hulpvrager oplopen door bijv. iedere twee weken een afspraak te maken, waarbij de cliënt de vrijwilligers thuis of op ons kantoor ontmoet. Samen met de vrijwilligers wordt de hulpvraag geformuleerd en wordt een kort plan gemaakt hoe hieraan te werken. Soms zijn een paar afspraken voldoende, en in andere situaties trekken wij langer met de hulpvrager op, tot maximaal ca. een jaar begeleiding.  

CRITERIA AMBULANTE BEGELEIDING
Onze doelgroep is breed en divers, immers iedereen kan met psychosociale of maatschappelijke problemen te maken krijgen. We hanteren echter wel enkele voorwaarden om voor begeleiding in aanmerking te komen:
* De hulpvrager woont in de regio Midden-Holland.
* De ernst van de problematiek is hanteerbaar voor vrijwilligers.
Ernstige psychosociale problematiek en verslavingsproblematiek zijn voorbehouden aan professionele hulpverleners. De vrijwilligers van de SCH behandelen niet, zij begeleiden alleen.

AANMELDEN VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING


Indien u een beroep wilt doen op de ambulante begeleiding, kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek tijdens het spreekuur dat wekelijks plaatsvindt op woensdagavond en vrijdagmiddag.

U kunt u op de volgende manieren aanmelden voor het spreekuur

* via het contactformulier

* door te bellen naar 0182-525925 of 06 – 48610620. Indien u de voicemail krijgt, kunt u een terugbelverzoek inspreken.

* door een mail te sturen naar info@swanenburghshofje.nl

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om een datum voor het intakegesprek af te spreken. Aan de hand van het intakegesprek beoordelen wij of wij u kunnen helpen in uw situatie. Over het algemeen hebben wij geen wachtlijst voor onze ambulante begeleiding.