Over ons

Vanuit ´t Swanenburghshofje bieden we laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp. Ieder mens kan ergens in zijn of haar leven vastlopen door bijvoorbeeld relatieproblemen, rouw, een echtscheiding, het verlies van werk of het uit de hand lopen van schulden. En als er iets mis gaat, stapelen de problemen zich vaak op.

Onze vrijwilligers helpen de hulpvrager om stap voor stap zijn of haar problemen te benoemen en aan te pakken. Ons aanbod bestaat uit:

  • Ambulante psychosociale begeleiding
  • Huisvesting met begeleiding
  • Hulp bij schulden (SchuldHulpMaatje)

´t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 60 medewerkers. Wij nemen de tijd om naar de ander om te zien en hem of haar te ondersteunen bij het halen van gezamenlijk vastgestelde doelen. Indien iemand ook hulp krijgt van anderen (psycholoog, huisarts, sociaal werk, gemeente) sluit onze begeleiding hier op aan. Natuurlijk kan de hulpvrager er op rekenen dat wij zijn/haar privacy respecteren en daar zeer zorgvuldig mee om gaan.

Door scholing en intervisie worden onze medewerkers toegerust om in wisselende situaties de hulpvrager zo goed mogelijk te helpen.

We bieden hulp aan iedereen ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Door giften en donaties kunnen wij onze cliënten helpen zonder dat daar voor hen kosten aan verbonden zijn.

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door: