Doneren

Om onze hulp aan jaarlijks meer dan 100 mensen te kunnen uitvoeren, zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren, kerken en gemeenten. Daarom is uw bijdrage is van harte welkom!

U kunt een gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL25 INGB 0003 7154 46 t.n.v. Stichting Christelijke Hulpverlening. Graag bij de mededeling uw naam en contactgegevens noteren, zodat wij contact met u kunnen onderhouden.

Wij geven ook graag een presentatie van ons werk in uw gemeente of organisatie. Indien u daar belangstelling voor heeft, neem dan contact met ons op via pr@swanenburghshofje.nl of bel: 0182 – 525925 (bij geen gehoor voicemail inspreken).

Ja, ik wil steunen

De Stichting Christelijke Hulpverlening is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Gouda en de Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda. Vanuit deze gemeenten wordt een deel van de organisatiekosten van de stichting betaald.

De huisjes in het Swanenburghshofje zijn eigendom van de diaconie van de Protestantse gemeente in Gouda. Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje mag gebruik maken van deze hofjes voor de opvang van kwetsbare mensen die tijdelijk huisvesting nodig hebben.