HUISVESTING MET BEGELEIDING

Het Swanenburghshofje heeft tien eenpersoonshuisjes voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Deze huisjes zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een eigen huis, maar nog niet zonder begeleiding kunnen of willen wonen.

Mensen die in het hofje wonen hebben bijvoorbeeld te kampen (gehad) met relatieproblemen, een onveilig thuis, een scheiding, dakloosheid, psychosociale problemen.

Gedurende de periode dat iemand bij ons woont, krijgt hij of zij begeleiding van twee vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers wordt een hulpplan gemaakt en werkt een bewoner er naar toe om zelfstandig te gaan wonen. Mensen die alléén huisvesting zoeken, komen niet in aanmerking voor wonen op het hofje.

Voor wonen met begeleiding wordt een huur-zorgcontract getekend. Indien de begeleiding conform afspraak verloopt, kan het contract verlengd worden, zodat iemand in totaal een jaar in het Swanenburgshofje kan wonen.

Voor het wonen in het Swanenburghshofje wordt huur betaald. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Daarnaast moet de bewoner zelf de kosten betalen van energie, water, gemeentelijke belastingen en telefoon/internet. Voor deze woningen kan huursubsidie aangevraagd worden.

CRITERIA TIJDELIJKE HUISVESTING

Om voor de tijdelijke huisvesting in aanmerking te kunnen komen, gelden een aantal voorwaarden:

 • De hulpvragers is 21 jaar of ouder.
 • De hulpvrager woont in de regio Midden-Holland.
 • De hofjes zijn geschikt voor één persoon, in overleg is er ruimte voor 1 kind (1/2 tot 12 jaar)
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Een eigen inkomen uit werk of uitkering, zodat de vaste lasten betaald kunnen worden.
 • De huur moet maandelijks bij vooruitbetaling worden voldaan.
 • De hulpvrager staat positief in de begeleiding en levert een actieve bijdrage aan het oplossen van zijn of haar problemen.
 • De hulpvrager kan zelfstandig wonen, is in staat het eigen huis schoon te houden en heeft bij voorkeur een dagbesteding.
 • Er is perspectief op doorstroming naar een zelfstandige woonsituatie.
 • Er is geen sprake van een verslaving of een complex psychiatrisch ziektebeeld.
 • Er mag geen risico zijn op onveiligheid voor de andere bewoners van het hofje.
 • Moeders met net geboren baby’s of zwangere vrouwen kunnen wij helaas geen opvang bieden.

AANMELDEN VOOR HUISVESTING MET BEGELEIDING

Indien u belangstelling heeft voor tijdelijke huisvesting in het Swanenburghshofje, kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek tijdens het spreekuur dat wekelijks plaatsvindt op woensdagavond en vrijdagmiddag.

U kunt u op de volgende manieren aanmelden voor het spreekuur:

* via het contactformulier

* door te bellen naar 0182-525925 of 06 – 48610620 Indien u de voicemail krijgt, kunt u een terugbelverzoek inspreken.

* door een mail te sturen naar info@swanenburghshofje.nl

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om een datum voor het intakegesprek af te spreken.

Aan de hand van het intakegesprek beoordelen wij of u aan de criteria voldoet voor een huisje (zie ook hiernaast). Het toewijzen van de huisjes vindt plaats in volgorde van de intakedatum. Over het algemeen is er een wachttijd van enige maanden voordat iemand terecht kan in een hofje.