Op 7 oktober jl. vierden we het 40-jarig jubileum van onze stichting. Het was mooi om dit met veel belangstellenden te kunnen vieren in de St. Janskerk in Gouda. Hieronder een korte impressie van deze avond.

De opening door de voorzitter van het bestuur Eunice Hage
Lezing door Arjan van Essen over ‘Diaconaat’
Terugblik op de betekenis van de SCH in Gouda door archivaris drs. Hans Hilgers
Het aanbieden van de glossy aan burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Corine Dijkstra
Dankwoord door wethouder Corine Dijkstra
Toespraak door burgemeester Pieter Verhoeve
De huidige vrijwilligers ontvangen een roos als blijk van waardering voor hun inzet
De voorzitter van de diaconie van de PKN Gouda, Thera de Haan, deelt aan 5 vrijwilligers een diaconale penning uit voor jarenlange inzet.
De afsluiting door de secretaris Dick Mak
Deze Jubileumglossy geeft een mooie inkijk in het werk van onze stichting. Mocht u een of meerdere exemplaren willen ontvangen stuur ons dan een email.

De Glossy is mede mogelijk gemaakt door:

Markus Stroopwafels

https://stroopwafelsvanmarkus.nl

Boekhandel Smit

https://www.boekhandelsmit.nl

Gouds Glas/ Gewoon Gouds

https://www.goudsglas.nl / http://www.gewoongouds.nl

Bos Van Eck Advocaten Mediators

https://bosvaneckadvocaten.nl

Westerhuis Notarissen

https://www.westerhuisnotarissen.nl

De Knegt & Leeflang

https://www.deknegtenleeflang.nl

Elaborate

https://www.elaborate.nl

Kraanbedrijf Nederhoff

https://www.nederhoff.nl

12GOBiking

https://www.12gobiking.nl

Renomeer Gouda

https://www.renomeer.nl

Delmo Gouda

https://www.delmo.nl