vacature bestuurslid Personeel en Organisatie

Wie zijn wij:

‘t Swanenburghshofje is een christelijke vrijwilligersorganisatie met ongeveer 60 vrijwilligers die laagdrempelige hulpverlening biedt. Wij bieden hulp bij schulden door schuldhulpmaatjes,  hulp bij het vinden van werk door JobHulpMaatje, huisvesting met begeleiding en ambulante psychosociale begeleiding. We bieden hulp aan iedereen ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. De vrijwilligers worden aangestuurd door 3 coördinatoren en toegerust door scholing en intervisie.

Taken:

Je draagt samen met de andere bestuursleden zorg voor en levert een bijdrage aan het beleid.

Je bent de linking-pin tussen het bestuur en de coördinatoren. Je hebt daarom met regelmaat contact met de coördinaten in de vorm van werkoverleggen. Je houdt de jaarlijkse functioneringsgesprekken en bewaakt samen met de coördinatoren de voortgang hiervan.

Je ondersteunt de coördinatoren in hun werk, denkt inhoudelijk mee over de voortgang en toekomst van het hulpverleningsaanbod.

Om goed te weten wat er speelt, bezoek je ook met enige regelmaat de verschillende bijeenkomsten voor vrijwilligers.

Je verzorgt zo nodig de administratie die bij de werkgeversrol hoort, bent op de hoogte van de CAO en weet deze toe te passen.

Heb je een christelijke levensovertuiging en een HRM-achtergrond of voldoende kennis om uitvoering te geven aan de werkgeversrol die het bestuur voor zijn coördinatoren vervult, dan zijn we op zoek naar jou.

Voor meer informatie over deze mooie vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met Eunice Hage, voorzitter van het Swanenburghshofje (06 52286997) of Regina Kievit, bestuurslid Personeel en organisatie (06 37598391).