vacature Algemeen coördinator

Voor 20 uur in de week

Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje biedt al meer dan 40 jaar huisvesting met begeleiding aan mensen die een nieuwe start willen maken. Terwijl zij tijdelijk in het hofje wonen, krijgen de bewoners begeleiding van onze vrijwilligers die hen helpen om met hun problemen aan de slag te gaan. Ook geven we ambulante psychosociale begeleiding. Als lokale deelnemer aan de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje bieden we daarnaast hulp bij schulden en financiële zorgen. Sinds 2020 ondersteunen speciaal getrainde vrijwilligers via JobHulpMaatje mensen bij het vinden van passend werk. Met circa 70 mensen zetten we ons in om er vanuit de kerken te zijn voor de medemens die ons nodig heeft. We helpen in totaal zo’n 120 mensen per jaar uit Gouda en omgeving. Dat doen we met kennis en passie. Onze medewerkers volgen een speciale training en regelmatige bijscholing zodat ze goed toegerust zijn om samen met de hulpvrager aan de slag te gaan.

Per 1 mei 2021 ontstaat er binnen onze organisatie een vacature voor Algemeen coördinator. De algemeen coördinator vormt de verbindende schakel tussen het uitvoerende werk en het bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat alle medewerkers goed toegerust zijn voor hun vrijwilligerstaak en is ook het gezicht van de organisatie naar buiten. Daarnaast stuurt de Algemeen coördinator rechtstreeks de mentorgroepen van SchuldHulpMaatje aan. De werkverdeling is ongeveer 8 uur voor de algemene taken en 12 uur voor de taken van SchuldHulpMaatje.

Taken van algemeen coördinator SCH ’t Swanenburghshofje:

 • Intervisie met de andere coördinatoren en mentoren
 • Rapportage aan het bestuur en bijdragen aan beleidsontwikkeling, o.a. tijdens de bestuursvergaderingen
 • Werving en selectie van vrijwilligers en het organiseren van trainingen voor nieuwe vrijwilligers
 • Zorg voor de PR van de organisatie door middel van de website, foldermateriaal, presentaties, etc.
 • Contacten onderhouden en samenwerken met ketenpartners, kerken en andere diaconale stichtingen
 • Deelnemen aan externe overleggen over preventie, armoedebeleid en schulden en input leveren aan gemeentelijk beleid
 • Zorg voor een goede ondersteunende organisatie, in de vorm van duidelijk uitvoeringsbeleid,  procedures en registratie volgens de wettelijke privacyprotocollen.
 • Informeren en betrekken van vrijwilligers door nieuwsbrieven, email en bijeenkomsten rond deskundigheidsbevordering.


Taken specifiek voor SchuldHulpMaatje Gouda:

 • Uitbouwen van één mentorgroep met 25 vrijwilligers naar een structuur van drie mentorgroepen
 • Aansturen van en intervisie met mentoren en/of vrijwilligers
 • Het voeren van de intakegesprekken met de hulpvragers
 • Adequate registratie van de hulpvragen en begeleidingstrajecten
 • Contact met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje

De coördinator die wij voor ogen hebben:

 • Heeft een HBO opleidings- en werkniveau (richting Sociaal Werk, SJD of P&O is een pre)
 • Heeft affiniteit met het werken met en coachen van vrijwilligers
 • Heeft goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Kan goed samenwerken en de kar trekken richting gestelde doelen
 • Heeft affiniteit met schuldproblematiek en psychosociale problematiek
 • Is een netwerker, ondernemer en innovator
 • Is bereid om af en toe ook in de avonduren te werken
 • Heeft een christelijke levensovertuiging

Wat hebben wij te bieden:

 • Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groep betrokken vrijwilligers en twee parttime collega-coördinatoren
 • Ruimte voor eigen initiatief en invulling van de functie
 • Een werkplek in het prachtige 17e-eeuwse Swanenburghshofje
 • Salaris volgens de CAO Sociaal Werk schaal 7

Meer informatie en solliciteren:

 • Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met: Eunice Hage (voorzitter, 06-52286997, eunicehage@gmail.com) of Ansgar Bosman (algemeen coördinator, 06-48233520,  ansgar@swanenburghshofje.nl)
 • Meer informatie over onze organisatie vind je op www.swanenburghshofje.nl
 • Stuur uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 14 april 2021 per e-mail naar: sollicitatie@schgouda.nl t.a.v. de secretaris, dhr. D. Mak.
 • Selectie gesprekken zullen plaats vinden op 21 april 2021

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld