Hulp bij het vinden van werk

Mensen die problemen ervaren bij het vinden van geschikt werk begeleiden we via Jobhulpmaatje. Dat doen we door een combinatie van een groepsaanbod – een JobGroup en persoonlijke begeleiding.

Soms wordt een werkzoekende ook geholpen door de gemeente of het UWV. We werken dan samen met deze instanties aan de invulling van het persoonlijke plan van aanpak. Wat onze aanvulling waardevol maakt is de aandacht die we hebben voor de cliënt en de tijd die onze gemotiveerde begeleiders besteden aan het begeleiden van hem/haar. We maken hierbij gebruik van het landelijke concept JobHulpMaatje. Zie voor meer informatie www.jobhulpmaatje.nl.

Het programma JobHulpMaatje bestaat uit de volgende onderdelen:
* JobGroups
* Begeleiding door individuele maatjes.

In een JobGroup gaan werkzoekenden aan de slag met thema’s. Het programma bestaat uit zeven praktische bijeenkomsten waar de getrainde JobGroupLeiders diverse thema’s behandelen, zoals ‘Wat kan ik?’, ‘Wat zoek ik?’ en ‘Hoe presenteer ik mijzelf?’ Nadat de JobGroup is afgerond, vindt de begeleiding plaats door een individueel maatje. Een maatje is een opgeleide vrijwilliger die naast de werkzoekende staat. Hij of zij biedt praktische ondersteuning en denkt mee over de mogelijkheden om (vrijwilligers)werk of dagbesteding te vinden en te behouden. Samen zorgen we ervoor dat iemand weer beter bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt en (weer) mee kan doen in de samenleving. 

 

CRITERIA VOOR HULP BIJ HET VINDEN VAN WERK
Alle inwoners van Gouda kunnen gebruik maken van deze vorm van ondersteuning.

Dit nieuwe project wordt onder andere mogelijk gemaakt door steun van:

www.oranjefonds.nl/vrienden
www.kansfonds.nl
www.vsbfonds.nl

AANMELDEN VOOR HULP BIJ HET VINDEN VAN WERK
Indien u een beroep wilt doen op begeleiding bij het zoeken naar werk, kunt u zich aanmelden voor een telefonisch intakegesprek.

Dit kan op de volgende manieren:
* via het contactformulier
* door te bellen naar 0182-525925. Indien u de voicemail krijgt, kunt u een terugbelverzoek inspreken.
* Door een mail te sturen naar jobhulp@swanenburghshofje.nl .
Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor een telefonisch intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek beoordelen wij of wij u kunnen helpen in uw situatie. Over het algemeen hebben wij geen wachtlijst voor onze begeleiding bij het zoeken naar werk.